Dołącz do nas!

jako członek zwyczajny

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która zgłosi swe przystąpienie do Stowarzyszenia i gotowa jest brać czynny udział w realizacji jego celów wraz z pisemną rekomendacją co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.

Wysokość składki członkowskiej dla członka zwyczajnego (osoba fizyczna) wynosi 50 zł brutto/msc – 600 zł brutto rocznie, chyba że członek zwyczajny jest reprezentantem / pełnomocnikiem / zarządcą / właścicielem / pracownikiem osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia – wówczas – 100 zł brutto rocznie.

UWAGA! Decyzją Zarządu Stowarzyszenia PAiP (uchwała nr 1/I/2024 z dnia 11 stycznia 2024r.) osoby fizyczne, które do dnia 31.12.2024r. prześlą do Stowarzyszenia pisemną Deklarację Członkowską – płacą składkę roczną w wysokości 100 zł brutto!

jako członek wspierający

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i wspiera w ten sposób bieżącą działalność Stowarzyszenia.

Wysokość składki członkowskiej dla członka wspierającego (osoba fizyczna) wynosi 50 zł brutto/msc – 600 zł brutto rocznie

Wysokość składki członkowskiej dla członka wspierającego (osoba prawna) wynosi 150 zł brutto/msc – 1800 zł brutto rocznie

Zapoznaj się z naszymi celami i zakresem działania

Polecamy lekturę Statutu Stowarzyszenia i Regulaminu członkostwa w PAiP.

Pobierz i wypełnij deklarację członkowską

Skan deklaracji prześlij do nas pocztą elektroniczną
na adres e-mail: biuro@paip.com.pl