Władze

Zarząd

Robert Hołda
Prezes Zarządu
Beata Rogowska
Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Szwarc
Wiceprezes Zarządu
Robert Nowak
Członek zarządu - Sekretarz
Izabela Kopczyńska-Pęczek
Członek zarządu - Skarbnik

Komisja rewizyjna

Daniel Nawrocki
Przewodniczący komisji rewizyjnej
Cezary Rodak
Z-ca przewodniczącego komisji rewizyjnej
Kamil Koniuszewski
Członek komisji rewizyjnej
Izabela Strzelecka
Członek komisji rewizyjnej