Kontakt

Biuro Organizacyjne Stowarzyszenia
Polskie Aquaparki i Pływalnie

mBank S.A. 
nr 36 1140 2004 0000 3102 8124 6413

Stowarzyszenie zarejestrowane
w KRS pod numerem 0000885590

Formularz kontaktowy