Iwona Michniewicz

Iwona Michniewicz

Iwona Michniewicz – doktor nauk o kulturze fizycznej. Burmistrz Gminy Koźminek. Wykładowca akademicki. Promotorka wielu prac: licencjackich, magisterskich i doktorskich w zakresie ratownictwa wodnego. Stała biegła sądowa (z listy prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu) w zakresie ratownictwa wodnego. Członkini wielu krajowych i międzynarodowych gremiów zajmujących się ratownictwem wodnym. Założycielka i pierwsza prezes Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej. Ukończyła cztery kierunki studiów (m.in. wychowanie  fizyczne, psychologię, zarządzanie). Autorka kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych w zakresie ratownictwa wodnego. Autorka szeregu opracowań w formie audytów bezpieczeństwa, ekspertyz i opinii wykonanych na zlecenie ośrodków rekreacji wodnej. Szkoleniowiec w obszarze ratownictwa wodnego i sportu. Trener i instruktor wielu dyscyplin (ratownictwa wodnego, pływania, różnych form aerobowych, lekkoatletyki, żeglarstwa, sportów motorowodnych).