Karolina Skinder

Karolina Skinder (mgr inż.), od 4 lat kierownik Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwentka Politechniki Warszawskiej na kierunku Inżynieria Środowiska + studia podyplomowe z zarzadzania jakością w Warszawskiej SGH. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami.
Doświadczenie zawodowe: Praktyki i praca magisterska w dziale R&D ABB Flakt Oy – Finlandia, BWT Polska – prowadzenie projektów uzdatnianie wody do farmacji – Polska/Rosja/Ukraina. Od 2008 nieustannie związana z technologią wody basenowej i fontannowej oraz instalacjami sanitarnymi. (pracowała dla: BWT Polska, Baspol, Crystal Fountains, Moris Polska, Balzola, Miasto Płock) – kierownik robót lub inspektor nadzoru. Kocha projektować fontanny, rozwiązywać problemy techniczne, czasem projektuje technologię basenową. Każdą wolną chwilę i pieniądze przeznacza na podróże małe i duże.