Robert Hołda

Robert Hołda, dyrektor Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, od początku swojej pracy zawodowej związany z samorządem miejskim (w latach 2000-2008 odpowiedzialny m.in. za budżet zadaniowy miasta, pozyskiwanie środków z funduszy europejskich, promocję i strategię rozwoju, lokalny program rewitalizacji, współpracę z organizacjami pozarządowymi i współpracę międzynarodową) i powiatowym (radny powiatu w latach 2014-2018, pełnomocnik zarządu do spraw organizacji Światowych Dni Młodzieży w roku 2016); współorganizator takich wydarzeń sportowych jak 12.godzinny Podziemny Bieg Sztafetowy w Kopalni Soli w Bochni, Podziemne Zawody Rowerowe Solny Downhill, Memoriał Pływacki im. Jana Kota czy Grand Prix Puchar Polski w Pływaniu. Od roku 2008 zarządza bocheńską pływalnią.