Romuald Michniewicz

Romuald Michniewicz

Romuald Michniewicz – doktor nauk o kulturze fizycznej (jedna z pierwszych dysertacji doktorskich z ratownictwa wodnego w Polsce, tytuł rozprawy: Wiedza i umiejętności ratowników wodnych a struktura akcji ratowniczych). Wykładowca akademicki. Promotor wielu prac licencjackich i magisterskich w zakresie ratownictwa wodnego. Stały biegły sądowy (z listy prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu) w zakresie ratownictwa wodnego. Prezes Krajowej Rady Sportu i Ratownictwa. Członek wielu krajowych i międzynarodowych gremiów zajmujących się ratownictwem wodnym. Założyciel i wiceprezes Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej. Autor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych w zakresie ratownictwa wodnego, sportu i pozarządowej aktywności społecznej. Autor szeregu opracowań w formie audytów bezpieczeństwa, ekspertyz i opinii wykonanych na zlecenie ośrodków rekreacji wodnej. Szkoleniowiec w obszarze ratownictwa wodnego i sportu. Trener i instruktor wielu dyscyplin (ratownictwa wodnego, pływania, kajakarstwa, kulturystyki, strzelectwa sportowego, żeglarstwa, sportów motorowodnych).